Diensten

Personeelsbeleid

Een effectief personeelsbeleid sluit aan bij de doelstellingen van uw organisatie en is dus een afgeleide van de organisatiedoelstelling. Door verschillende personeelsinstrumenten op een samenhangende manier in te zetten kunt u als organisatie en uw medewerkers optimaal tot ontwikkeling komen. Ik help u om een passend HR-beleid te ontwikkelen, zoals een Handboek Personeel en Strategisch HR-plan.

 

Personeelsdossiers

Het is belangrijk voor een bedrijf met personeel om een personeelsdossier te hebben. U bent als ondernemer wettelijk verplicht om een personeelsadministratie te voeren. Twee aspecten zijn belangrijk; het veilig bewaren van administratieve en fiscale gegevens en overige gegevens die vastleggen hoe de medewerker functioneert. Een personeelsdossier bestaat in elk geval uit persoonlijke gegevens, contracten & arbeidsvoorwaarden, functioneren & ontwikkeling, ziekteverzuim en diversen (zoals aantekeningen en correspondentie).

Ik zorg voor een adequaat personeelsdossier, eventueel aangevuld met een P&O kalender.

 

In-, door- en uitstroom

Voor de continuïteit van uw onderneming is het belangrijk inzicht te hebben in de gemiddelde leeftijdsopbouw van uw werknemers. Wat kun u op termijn verwachten qua uitstroom en wat betekent dit voor de nieuwe instroom. Zijn uw medewerkers toe aan een vervolgstap? Moet u afscheid nemen van medewerkers die niet meer goed functioneren binnen uw bedrijf en waar geen groeipotentie meer in zit? Ik help u om dit samen met u in beeld te brengen. Zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde branches is het aan te bevelen hier tijdig op in te spelen.

 

Arbeidsrecht

Wie personeel in dienst heeft, krijgt vanzelf te maken met het arbeidsrecht. Met name bij het aannemen en ontslag van personeel. De Wet Werk en Zekerheid heeft hierop impact zoals ten aanzien van de rechtspositie van flexwerkers, het ontslagrecht en het recht op WW.

Werkgevers zijn bovendien verplicht om te investeren in hun medewerkers met scholing.  Ik ondersteun op het gebied van verschillende arbeidsovereenkomsten, de cao, ontslagregels, de inhuur van zelfstandigen en aanzegplicht tijdelijke contracten.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het juiste arbeidsvoorwaardenpakket, is van essentieel belang voor uw positie op de arbeidsmarkt. U wordt aantrekkelijk voor nieuw talent. Bovendien zullen medewerkers waarin u veel in hebt geïnvesteerd, minder snel naar een concurrent overstappen. Een goed salaris alleen, is niet meer toereikend. Werknemers willen ook voldoende opleidingsmogelijkheden, bonussen, en een aantrekkelijke werkomgeving. Graag kijk ik samen met u naar de mogelijkheden.

 

Ontwikkeling personeel

De opleiding en ontwikkeling van uw personeel is belangrijk voor uw medewerkers, maar de ontwikkeling moet ook passen bij de strategische doelen van de organisatie. Het gaat dus niet alleen om vergroten van de kennis, houding en vaardigheden die in een bepaalde functie nodig zijn, maar ook om de organisatie als geheel. Daarom is het van belang om met medewerkers in gesprek te blijven over hun ontwikkeling. Ik ondersteun u op het gebied van planning- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. Waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van medewerkers. Investeren in personeel levert echt geld op.

 

Werving en selectie

Een goed werving- en selectieproces is strategisch belangrijk voor uw onderneming om een concurrentievoorsprong te houden of te verkrijgen. Hier wordt het onderscheid gemaakt door het talent dat u aantrekt voor uw organisatie. Het invullen van een vacature heeft een directe impact op bedrijfsresultaten. De werving van goed personeel is een kerntaak van de HR-professional, maar het is belangrijk dat ook u betrokken bent bij de selectieprocedure. Het is wel zaak om het juiste talent eruit te pikken, met een transparante selectieprocedure. Een zorgvuldige sollicitatieprocedure neemt aan belang toe, zeker nu sollicitanten positieve ervaringen of teleurstellingen delen op sociale media. Ik help u bij het maken van een functiebeschrijving, bepalen van competenties, opstellen vacaturepublicatie, kiezen advertentiemedium en gebruik te maken van social media voor het vinden van kandidaten. Daarnaast ondersteun ik u bij de cv-selectie, gesprekken en arbeidsvoorwaarden.

 

Arbo

Iedere werkgever moet verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Doel daarvan is om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Dit is ook in het belang van de werkgever, omdat ziekteverzuim daarmee beperkt wordt en de kosten dus zullen dalen. De Arbowet stelt de nodige eisen aan de werkgever, Een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)is hier een voorbeeld van.

 

Verzuim

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. Voor alle gevallen van verzuim moet u als werkgever een goed beleid opstellen om te voorkomen dat uw werknemers onnodig (lang) ziek worden. Dit is niet alleen prettig voor uw werknemers, maar ook voor u als werkgever omdat u verplicht bent het loon van zieke werknemers door te betalen.

P-Fit kan u helpen met het opstellen van een verzuimbeleid en ziekteverzuim-protocol. Optioneel bied ik coaching trajecten aan. Dit zijn maatwerktrajecten waarbij individueel wordt gekeken wat de hulpvraag is. 

Voor de begeleiding van re-intergratie trajecten verwijs ik u door naar andere specialisten die uw medewerker  kunnen begeleiden bij het vinden van duurzaam werk buiten uw organisatie (2e spoor), het voorkomen van instroom in de WIA en het voorkomen van sancties door het UWV. Dit alles met als doel de werknemer weer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te betrekken.

© 2018 P-Fit